Rachunkowość to obszar zasobu wiadomości, który jest stosowany według podobnych metod na całym świecie, dzięki temu wszelkie transakcje zagraniczne oraz krajowe mogą odbywać się na podobnych zasadach. Możemy przy tym wymienić następujące metody rachunkowości:

  • metoda podmiotowa, która polega na traktowaniu wszelkich zdarzeń gospodarczych oraz stanu posiadania jednostki z punktu widzenia danej jednostki gospodarczej, znaczy to nic innego jak rejestrowanie wszelkich faktów dotyczących danej firmy;
  • metoda bilansowa, metoda ta polega na zapisywaniu wszelkich danych rachunkowych za pomocą bilansu kosztów i zysków w firmie;
  • metoda momentów i okresów sprawozdawczych, metoda ta polega na przedstawieniu wszelkich danych faktycznych, czyli stanu faktycznego majątku w każdym momencie oraz okresie sprawozdawczym w firmie;
  • metoda grupowania, to nic innego jak zapisywanie i grupowanie wszelkich informacji rachunkowych oraz księgowych w odpowiednich zbiorach w postaci raportów finansowych;
  • metoda wyceny, metoda ta mówi iż rachunkowość oraz księgowość opiera się przede wszystkim na wartościach liczbowych, za pomocą których wszelkie dane finansowe firmy są zapisywane.

Dzięki jednolitości metod w rachunkowości w większości krajów świata, rachunkowość i księgowość pomiędzy różnymi krajami, kiedy mamy do czynienia z eksportem czy importem jest zdecydowanie prostsza i bardziej profesjonalna.