Każde państwo zainteresowane jest rozwojem poprzez kreowanie strategicznych inwestycji. Takie inwestycje mają na celu zwiększenie komfortu i jakości życia obywateli. Duże inwestycje mają również za zadanie budowanie ważnych z punktu widzenia państwa elementów infrastruktury. Do takich elementów zaliczyć możemy elektrownie, kopalnie, instalacje przesyłu energii, budynki użyteczności publicznej, drogi, tory. Tego rodzaju strategiczne inwestycje są ważne z punktu widzenia obywateli, gdyż wpływają na jakość życia oraz na postrzeganie danego państwa przez osoby z zagranicy. Jeśli w jakimś kraju standard życia jest wysoki, a infrastruktura jest nowoczesna znacznie więcej obywateli z innych państw jest zainteresowanych przyjazdem do takiego kraju w celach turystycznych, zarobkowych, czy biznesowych.

W różnych krajach możemy spotkać się z nieco odmiennymi modelami zaangażowania państwa w duże inwestycje. Z jednej strony strategiczne inwestycje są wspierane przez władze państwowe poprzez ulgi na biznesu, czy gwarancje kredytowe. W takich krajach duże inwestycje realizowane są przede wszystkim z pieniędzy prywatnych. Z drugiej strony mamy kraje jakie decydują się na inwestowanie z pieniędzy pozyskanych z podatków w celu realizowania ważnych społecznie inwestycji. W większości krajów możemy spotkać się z modelami mieszanymi, czyli takimi w jakich stosuje się zarówno wsparcie dla biznesu w zakresie dużych inwestycji, jak też same władze decydują się na strategiczne inwestycje. W ten sposób możliwe jest kreowanie strategicznych inwestycji, zarówno poprzez redystrybucję dochodów obywateli, jak i dzięki wykorzystaniu pieniędzy prywatnych, jakie najczęściej są wykorzystywane znacznie bardziej efektywnie, gdyż wszelkie inwestycje opierają się na kalkulacjach biznesowych.

 Państwo samo musie podejmować się inwestycji, jeśli chce kreować takie strategiczne inwestycje, które nie są opłacalne z punktu widzenia biznesowego. Niewiele firm zdecyduje się na inwestowanie takie rozwiązania, z których zyski pojawiają się po pięćdziesięciu latach. Władze państwowe, jakie chcą zapewnić swoim obywatelom lepszy dostęp do pewnych usług bardzo często są takimi strategicznymi inwestycjami zainteresowane. Przy takich inwestycjach nie liczy się jedynie zysk, ale ważne są również potrzeby społeczne. Władze państwowe zawsze mają łatwiej inwestować duże pieniądze, gdyż posiadają możliwości generowania bardzo nisko oprocentowanych obligacji. Mogą korzystać również ze środków budżetowych, a także z kredytów jakie mogą być udzielane na rzecz przedsiębiorstw państwowych, które w ramach działań państwa mogą decydować się na duże i ważne społecznie inwestycje.