Wykonywanie raz w roku badań krwi stanowi ważny element profilaktyki zdrowotnej człowieka. Wśród długiej listy niedogodności, jakim jesteśmy w stanie w ten sposób zapobiec, możemy odnaleźć także nowotwory, których wczesne rozpoznanie jest szalenie ważne i niekiedy pozwala ocalić nie tylko nasze zdrowie, ale i życie.

Jakie badania krwi wykonuje się na raka?

Analiza próbki krwi pobranej z naszego ciała nie stanowi wbrew pozorom jedynego sposobu wykrycia nowotworu, choć oczywiście stwarza taką możliwość. Najczęściej zlecane badania krwi w kontekście rozpoznania raka to morfologia i OB.

Morfologia krwi to krótko mówiąc badanie mające na celu ustalić jakiekolwiek odchyły od normy w ilości składników, z których zbudowana jest krew. Nieprawidłowości z nimi związane mogą świadczyć o tym, że w naszym organizmie dzieje się coś niedobrego, nie wykluczając rozwoju nowotworu.

Celem badania odczynu Biernackiego (funkcjonującego w powszechnej świadomości jako badanie OB) jest natomiast wyznaczenie specjalnego wskaźnika, odzwierciedlającego poziom naszego zdrowia. Czynnikami, które mogą wywołać zwiększoną wartość OB są wszelkie stany zapalne, zmiany chorobowe, a także nowotworowe (choć należy pamiętać, że wpływ na zmianę tego wskaźnika mogą mieć także różnego rodzaju urazy).

Specjalnym rodzajem analizy krwi są badania na obecność markerów nowotworowych, czyli substancji wydzielanych przez organy naszego organizmu niemal wyłącznie w przypadku zaatakowania ich przez nowotwór. Należy jednak pamiętać, że często nie stanowią one narzędzia służącego rozpoznaniu raka we wczesnym stadium, a jedynie do kontroli jego zwalczania.

Badania krwi to nie wszystko

Choć wykonanie analizy krwi pozwala udzielić odpowiedzi na wiele pytań odnośnie stanu zdrowia naszego organizmu, to jednak mając na uwadze wczesne wykrycie nowotworu należy skorzystać z możliwości wykonania dodatkowych badań, zwykle zorientowanych w kierunku szczegółowego zweryfikowania pojedynczego narządu.

Jednym z nich jest badanie przy użyciu ultrasonografu (powszechnie znane jako badanie USG). Za jego pomocą lekarz jest w stanie obejrzeć badany narząd na monitorze i stwierdzić, czy wykazuje zmiany chorobowe. Warto profilaktycznie wykonywać badanie USG, choć niekoniecznie tak często, jak podstawowe badania krwi.

W przypadku kobiet szczególne znaczenie ma szereg badań wykonywanych w gabinecie ginekologicznym: począwszy od cytologii, aż po mammografię. Zalecana częstotliwość ich wykonywania jest zwykle uzależniona od wieku pacjentki – starsze osoby powinny być badane częściej.

Bardzo skutecznym sposobem potwierdzenia lub zaprzeczenia istnienia nowotworu jest wykonanie tomografii komputerowej. Specjalne urządzenie tworzy trójwymiarowy, wirtualny obraz badanego narządu, wykorzystując promienie rentgenowskie. To z kolei pozwala lekarzowi interpretującemu wyniki na udzielenie precyzyjnej diagnozy.

Ostatnim sposobem wykrywania niektórych nowotworów jest tzw. samobadanie. Polega ono na samodzielnej inspekcji naszego ciała w poszukiwaniu nieprawidłowości. Samobadanie jest możliwe między innymi w przypadku wykrywania raka piersi lub jąder, a instrukcje jego wykonania są łatwo dostępne w Internecie.