Bezpieczeństwo energetyczne to taki stan, w którym zapotrzebowanie odbiorców energii i paliwa zostaje w pełni pokryte. Trzeba podkreślić, iż zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego jest bardzo rozbudowane i dotyczy wielu aspektów. Nie bez powodu jest jednym z głównych celów współczesnej polityki – energetyka jest dziedziną, na której opiera się funkcjonowanie całej gospodarki i przemysłu, dlatego też tak ważne jest zapewnienie niezakłóconej dostawy surowców oraz produkcji energii, które warunkują funkcjonowanie gospodarki. Polityka energetyczna oparta jest na szeregu działań i strategii.

Jak już wspomniano, jednym z istotniejszych jest zapewnienie ciągłości dostawy i zaspokojenie zapotrzebowania wszystkich odbiorców, bo tylko w ten sposób można zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w danym kraju. Najbardziej znaczącymi źródłami energii w naszym kraju są współcześnie gaz ziemny i ropa naftowa, które pozyskujemy w dużej mierze z rejonów zagranicznych, dlatego też bezpieczeństwo energetyczne i stały dostęp do tych surowców opiera się również na prowadzeniu prawidłowych stosunków z samymi dostawcami. Bezpieczeństwo energetyczne można jednak zwiększyć również innymi sposobami. I tutaj warto wspomnieć o często ostatnio poruszanym zagadnieniu, jakim jest racjonalne zużycie energii, które pozwala obniżyć koszty związane z dostawą oraz zmniejszyć samo zapotrzebowanie. Apel o racjonalne zużywanie energii kierowany jest do wszystkich. Jednak i na tym nie koniec, bezpieczeństwo energetyczne można zapewnić również poprzez magazynowanie paliw. Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę, która zobowiązuje do zmagazynowania takiej ilości ropy naftowej, która pozwoli na niezaburzone funkcjonowanie aż do 90 dni po odcięciu dostawy. Dyrektywa o bezpieczeństwie energetycznym jest bardzo korzystna dla państwa, ponieważ z jednej strony zapewnia ciągłość funkcjonowania, nawet w sytuacji, kiedy dostawa paliw zostanie z różnych przyczyn odcięta. Z drugiej zaś strony, pozostawia do dyspozycji okres aż 90 dni, na to, by podjąć działania mające na celu wznowienie dostawy.

Energetyka jest jedną z istotniejszych dziedzin współczesności, zaś zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jest jednym z kluczowych celów działań polityki. Cel ten wymaga podejmowania wieloaspektowych działań, które pozwolą nie tylko utrzymać ciągłość dostawy, ale również racjonalizować wykorzystanie samej energii oraz rozwój gospodarczy całego państwa i wielu innych dziedzin, które są zależne od paliw bądź od samej energetyki.