Na pewno nikt uczciwy nie popierał i nie popiera samej idei pracy na czarno i bez wątpienia dla samych ludzi, którzy pracują na czarno było by zdecydowanie lepiej gdyby ich praca przybrała charakter formalny. Po pierwsze każda z tych osób posiadała by pełne ubezpieczenie zdrowotne co jest bardzo ważne w przypadku, gdy pójdziemy do lekarza lub ulegniemy nieszczęśliwemu wypadkowi. Im bardziej ryzykowna branża, w, której pracujemy tym większe prawdopodobieństwo że taki nieszczęśliwy wypadek może dotknąć właśnie naszej osoby. Jak pokazują statystyki jedną z branż, w której prawdopodobieństwo wypadku może być bardzo wysokie jest właśnie budownictwo, paradoksalnie to właśnie w tej branży osób pracujących na czarno jest najwięcej. Warto dodać że w przypadku braku odpowiedniego ubezpieczenia koszta leczenia musimy ponieść z własnej kieszeni a rachunek za leczenie nawet mało skomplikowanego złamania w publicznej placówce wyniesie nas minimum kilka tysięcy złotych.

Oczywiście mimo to że to my jesteśmy ofiarą wypadku to możemy ponieść dodatkowe konsekwencje karne oraz skarbowe. w przypadku, gdy urzędnikom oraz policji skarbowej uda się precyzyjnie ustalić jak długo przebiegał proceder pracy na czarno w naszym przypadku będziemy musieli zapłacić podatki za naszą pracę wstecz. Oczywiście to nie koniec niespodzianek, gdyż bardzo szybko o swoje upomni się na pewno Zakład Ubezpieczeń Społecznych tak więc efekt pracy na czarno będzie taki że w bardzo krótkim czasie zwali się na nas masa wielkich problemów począwszy od pogorszonego stanu zdrowia (kto wie w jakim czasie będziemy mogli podjąć pracę – pamiętajmy że w tym czasie jesteśmy osobami pozbawionymi środków do życia i oprócz Ośrodka Pomocy Społecznej nie spodziewajmy się żadnych specjalnych zasiłków.). Jeśli natomiast chodzi o kwestie podatkowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będziemy musieli je zapłacić wraz z szefem, który nas “zatrudniał” solidarnie.

Oczywiście nawet nielegalna praca na czarno ma czasem swoje usprawiedliwienie moralne. w przypadku, gdy jesteśmy totalnie bez żadnych środków do życia i nie jesteśmy w stanie zaspokoić elementarnych potrzeb ludzkich takich jak zakup żywności czy też leków podstawowych ubrań utrzymanie dzieci dostarczenie energii cieplnej w zimę – w takich przypadkach praca na czarno jest bez wątpienia akceptowana moralnie, jednak trzeba zdać sobie sprawę z tego że tak nie można żyć wiecznie.