Jak zapewniane jest bezpieczeństwo energetyczne?

Bezpieczeństwo energetyczne to taki stan, w którym zapotrzebowanie odbiorców energii i paliwa zostaje w pełni pokryte. Trzeba podkreślić, iż zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego jest bardzo rozbudowane i dotyczy wielu aspektów. Nie bez powodu jest jednym z...

Wsparcie państw dla dużych inwestycji

Każde państwo zainteresowane jest rozwojem poprzez kreowanie strategicznych inwestycji. Takie inwestycje mają na celu zwiększenie komfortu i jakości życia obywateli. Duże inwestycje mają również za zadanie budowanie ważnych z punktu widzenia państwa elementów...