Lokaty bankowe są jedną z najpopularniejszych form pomnażania kapitału w Polsce, jednak ich rentowność jest obecnie bardzo niska z powodu serii obniżek stóp procentowych. Stopy procentowe kształtują się aktualnie na poziomie 2,5 procent, co jest najniższym wynikiem w polskiej historii. Lokaty bankowe nie oferują więc inwestorom oprocentowania na poziomie, który pozwalałby na osiąganie wysokich zarobków.

Dostępny w Internecie ranking najlepszych lokat bankowych w marcu 2014 roku wskazuje, że na dzień dzisiejszy można zarobić na nich maksymalnie 4 procent w skali roku – dotyczy to jednak lokaty jednomiesięcznej. Jest to bardzo niski zysk zważywszy na fakt, że na rynku nie są już dostępne lokaty wolne od tzw. podatku Belki – wynosi on 19 procent.

Polscy inwestorzy coraz częściej szukają więc alternatywnych form, które umożliwią im powiększenie ilości posiadanego kapitału. Warto przyjrzeć się więc kilku rozwiązaniom, które pozwalają na osiąganie zysków większych niż na lokacie.

Najczęściej polecaną alternatywą dla lokaty bankowej jest polisa typu unit linked. Charakteryzuje się ona wyższą stopą zwrotu (średnio na poziomie 10 procent w skali roku) oraz średnim ryzykiem inwestycyjnym. Warto podkreślić, że polisa unit linked jest połączeniem ubezpieczenia na życie z inwestowaniem pieniędzy w fundusze kapitałowe. Forma ta zmusza jednak inwestorów do kilkuletniego (najczęściej przez 10 lat) opłacania składek w regularnych odstępach czasu – miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. Unit linki są więc kierowane przede wszystkim do osób, które mogą pozwolić sobie na długi horyzont inwestycyjny.

Akcje giełdowe pozwalają natomiast na osiąganie praktycznie nieograniczonych zysków, ale ryzyko z nimi związane jest na bardzo wysokim poziomie. Eksperci podkreślają, że początkujący inwestor ma tylko 20 procent szans na osiągnięcie zysku na lokacie.Akcje nie są więc przeznaczone dla osób, które nie mogą zaakceptować ewentualnej utraty kapitału. Znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem od akcji są obligacje – zwłaszcza obligacje skarbowe. Ich cechą charakterystyczną jest niższa stopą zwrotu niż w przypadku akcji, jednak zapewniają one pełną ochronę kapitału. Zyski z nich są na poziomie porównywalnym do zysków z lokaty lub nieco wyższym od nich, jednak sprzedaż obligacji przed końcem umowy nie powoduje utraty zarobionych odsetek – zerwanie lokaty przed końcem obowiązywania umowy skutkuje natomiast utratą całości zarobionych na niej odsetek.

Podobnym poziomem bezpieczeństwa cechują się inwestycje w złoto. Zakup sztabki złota jest jednak sporym wydatkiem, dlatego nie każdy inwestor jest w stanie pozwolić sobie na niego. Inwestorzy mają jednak możliwość zakupu złota za pomocą funduszy inwestycyjnych – koszt zakupu sztabki złota rozkłada się wtedy pomiędzy większą liczbę inwestorów.